Letná teologická akadémia 2018

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na Letnú teologickú akadémiu s prof. Dr. Dr. h. c. Robertom A. Kolbom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied), ktorá sa uskutoční od 2. do 5. júla 2018 na pôde EBF UK. Prihlášky: do 20. júna 2018.

Predmetom spoločných teologických úvah a diskusií budee Lutherova interpretácia pretrvávajúceho slova Božieho v kontexte „Wittenbergskej školy“, ktorej nasledujúce generácie zotrvávali a pokračovali vo zvestovaní Písma. Prednášky a diskusie budú tlmočená do slovenského jazyka.

Prihláška

Registrácia & kontakty:
Adriána Biela, biela(at)fevth.uniba.sk
Dávid Benka, benkad(at)fevth.uniba.sk
Maroš Nicák, maros.nicak(at)fevth.uniba.sk
ANTISPAMOVÉ OPATRENIE: v adresách si zameňte (at) znakom "@".
Podrobnejšie informácie:
https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/letna-teologicka-akademia-s-robertom-a-kolbom/

Adriána Biela, EBF UK v Bratislave | 3.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart