JERONÝM zaspieva v Modre

Koncert duchovných piesní speváckeho zboru JERONÝM z Prahy sa uskutoční v rámci modranského vinobrania v sobotu 16. 9. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom ev. kostole a v nedeľu 17. 9. 2017 o 9.30 hod. v rámci služieeb Božích v slovenskom ev. kostole.

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 11.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart