Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 15. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) v stredu 15. 11. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Ako kantor poslúži brat Ján Benka, EPS OS a OZ v SR.

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 10.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart