Ekumenické služby Božie na EBF 19. 1.

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Vás pozývajú na ekumenickú bohoslužbu vo štvrtok 19. 1. 2017 o 18.00 hod. v Aule EBF UK, Bartokova 8, Bratislava-Staré Mesto.

Ekumenická bohoslužba slova sa bude konať v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov s témou Zmierenie - "Ženie nás láska Kristova" (2K 5, 14). Kazateľom slova Božieho bude pán dekan RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart