Adventný večer v Malom kostole 1. 12.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozývajú na Adventný večer slova a hudby s názvom "Plesaj zem!", ktorý sa bude konať vo štvrtok 1. 12. 2016 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul.

Program sa bude konať v rámci večerných služieb Božích. Je zostavený z diel G. F. Händla, A. Dvořáka, E. Pozzoliho a iných a textov slovenských poetov v podaní Akademického speváckeho zboru ICHTHYS, študentov a pedagógov EBF UK v Bratislave.

Príďte spolu s nami spievať Hospodinovi novú pieseň, lebo prichádza... (Ž 98).

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 28.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart