Adventné zastavenie v Rači 17. 12.

CZ ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v Evanjelickom kostole v Rači, Alstrova 39, na 3. adventnú nedeľu 17. 12. 2017 o 15.00 hod.

Program: Jean-Joseph Mouret, Adolphe Adam, Daniela Akiva, Jan Michna z Otradovic...

Interpreti: Mária Hanyová – soprán, Dana Tschegg, Laura Rodriguez – flauta, Miriam Rodriguez Brüllová – gitara; deti z Materskej škôlky DETSKÝ DOMČEK

Duchovné slovo: Rastislav Hargaš

Vstupné dobrovoľné - milodar na opravu organa

Rastislav Hargaš, námestný farár, CZ ECAV Bratislava-Rača | 13.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart