Adventné zastavenie v Rači 11. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 11. 12. 2016 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

Diela J. S. Bacha, M. de Fallu, P. Casalsa, G. F. Händla a iných skladateľov zaznejú v podaní umelcov: Mária Rychlová – soprán, Ivica Gabrišová – flauta, Jan Pospíšil - violončelo, Miriam Rodriguez Brüllová – gitara a malej umelkyne Laury Rodriguez.

Duchovné slovo: Dušan Kováčik.

Vstupné je dobrovoľné.

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 7.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart