< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Pôstne zastavenie pri slove a hudbe 26. 3.

CZ ECAV Bratislava-Rača pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 26. 3. 2017 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 20.3.2017

viac

Pozvanie do Prahy 25. a 26. 2.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozýva na oslavy 70. výročia založenia cirkevného zboru, ktoré sa budú konať rámci osláv 500. výročia reformácie v Chráme sv. Michala v Jirchářích 25. a 26. februára 2017.

 

Predsedníctvo SEAVCZ v Prahe | 15.2.2017

viac

Ekumenické služby Božie na EBF 19. 1.

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Vás pozývajú na ekumenickú bohoslužbu vo štvrtok 19. 1. 2017 o 18.00 hod. v Aule EBF UK, Bartokova 8, Bratislava-Staré Mesto.

 

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 18.1.2017

viac

Spomienka na Jána Kollára v Prahe

Pozývame vás na pripomienku 165. výročia úmrtia Jána Kollára v nedeľu 22. 1. 2017 o 9.30 hod. na službách Božích v Kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha, aj na pietnu spomienku v pondelok 23. 1. 2017 o 15.00 hod. pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti J. Kollára v ČR, presbyterka Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe | 12.1.2017

viac

Pozvanie do Spišskej Belej 22. 1.

V nedeľu 22. januára 2017 o 11.00 hod. vás srdečne pozývame na pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Belej, keď si pripomenieme aj 420. výročie úmrtia G. H. Stansitha, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach. V kaštieli v Strážkach bude zaujímavý program.

 

Eva Germanová, zborová farárka, CZ ECAV Spišská Belá | 12.1.2017

viac

Služby Božie počas Vianoc 2016 a na Nový rok 2017 v bratislavských kostoloch

Bratislava Dúbravka Bratislava Legionárska Bratislava-Petržalka Bratislava-Prievoz Bratislava-Rača Bratislava Staré Mesto

 

media(at)ecav.sk | 20.12.2016

viac

Adventný koncert vo Vranove 18. 12.

Pozývame vás na koncert na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2016 o 16.00 hod. v Ev. v. chráme Ducha Svätého vo Vranove. Zaznejú adventné a vianočné piesne v podaní spevokolov a skladby J. S. Bacha a iných skladateľov.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 11.12.2016

viac

Cyklus adventných koncertov v Myjave

CZ ECAV Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozývajú na adventné koncerty v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave vždy v nedeľu o 17.00 hod., a to 27. 11. , 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2016.

 

CZ ECAV Myjava | 8.12.2016

viac

Pozvanie na adventné koncerty v Petržalke

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva do Ev. a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 na ADVENTNÉ KONCERTY v dňoch 4., 14., 17. a 21. decembra 2016. Vložené 29. 11....

 

Eva Kolesárová, zborová farárka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 8.12.2016

viac

Adventné zastavenie v Rači 11. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 11. 12. 2016 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 7.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart