< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pozvanie na adventné koncerty v Petržalke

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva do Ev. a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 na ADVENTNÉ KONCERTY v dňoch 4., 14., 17. a 21. decembra 2016. Vložené 29. 11....

 

Eva Kolesárová, zborová farárka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 8.12.2016

viac

Adventné zastavenie v Rači 11. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 11. 12. 2016 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 7.12.2016

viac

Adventný večer v Malom kostole 1. 12.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozývajú na Adventný večer slova a hudby s názvom "Plesaj zem!", ktorý sa bude konať vo štvrtok 1. 12. 2016 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul.

 

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 28.11.2016

viac

240. výročie posviacky Veľkého kostola

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozýva v sobotu 26. 11. 2016 o 17.00 hod. na slávnostnú akadémiu k 240. výročiu posvätenia Veľkého kostola a v nedeľu 27. 11. 2016 na slávnostné služby Božie o 10.00 hod. a koncert o 16.00 hod.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto  | 21.11.2016

viac

Pozvanie do Mor. Lieskového 27. 11.

Srdečne vás pozývame na slávnostné predstavenie cirkevnozborovej publikácie Púť, hľa, dlhá... v nedeľu 27. 11. 2016 o 9.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Moravskom Lieskovom. Slávnostným kazateľom bude biskup ZD Mgr. Milan Krivda.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Moravské Lieskové | 21.11.2016

viac

Pozvanie do Nitry 20. 11.

CZ ECAV Nitra vás pozýva na slávnostný večer slova a hudby „Pán Bůh jest síla má, všecka obrana má“ v nedeľu 20. 11. 2016 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Ducha v Nitre pri príležitosti 380. výročia prvého vydania spevníka Juraja Tranovského „Cithara sanctorum“.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Nitra | 10.11.2016

viac

Pozvánka z Prahy - Jozef Leikert 18. 11.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe vás pozýva v piatok 18. 11. 2016 o 18.00 hod. prezentáciu básnickej zbierky Jozefa Leikerta v Ev. kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, v Prahe 1.

 

Janka Haluková, presbyterka, CZ v Prahe  | 10.11.2016

viac

Predpremiéra dokumentu o J. Tranovskom

Pozývame vás na veľkoplošnú projekciu duchovného dokumentu „Juraj Tranovský“, ktorá sa uskutoční v stredu 9. 11. 2016 o 17.00 hod. v RTVS – STV v Mlynskej doline v projekcii P1. Televízna premiéra: 27. 11. 2016.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 6.11.2016

viac

Pozvánka do Myjavy 6. 11.

CZ ECAV Myjava vás pozýva na večer slova a hudby v nedeľu 6. 11. 2016 o 17.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Myjave pri príležitosti 380. výročia vydania prvého evanjelického spevníka Cithara sanctorum.

 

CZ ECAV Myjava | 2.11.2016

viac

Pietna spomienka v Petržalke-Kopčanoch

Petržalský okrášľovaci spolok (POS) vás pozýva v utorok 1. 11. 2017 o 14.00 hod. na Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na pietnu spomienku na obete 1. svetovej vojny.

 

Ernest Huska, podpredseda POS | 26.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart