< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Spomienka na Hurbana v Hlbokom 17. 9.

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť a odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana v nedeľu 17. septembra 2017 v Hlbokom. Slávnosť sa začne službami Božími o 10.00 hod., ktoré v priamom prenose odvysiela STV Dvojka. Viac v prílohe.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 13.9.2017

viac

JERONÝM zaspieva v Modre

Koncert duchovných piesní speváckeho zboru JERONÝM z Prahy sa uskutoční v rámci modranského vinobrania v sobotu 16. 9. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom ev. kostole a v nedeľu 17. 9. 2017 o 9.30 hod. v rámci služieeb Božích v slovenskom ev. kostole.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 11.9.2017

viac

Pozvánka na predpremiéru do STV 13. 9.

RTVS − STV vás pozýva na predpremiéru dokumentov JOZEF MILOSLAV HURBAN a EVANJELICKÝ KOSTOL A KOLÉGIUM V PREŠOVE z cyklu Genius loci v stredu 13. 9. 2017 o 17.00 hod. v projekcii P1 v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 10.9.2017

viac

Konferencia o M. Rázusovi v Brezne 12. 9.

Pozývame vás na odbornú konferenciu venovanú Martinovi Rázusovi v utorok 12. 9. 2017 od 10.00 hod. v hoteli Ďumbier. Súčasťou podujatia je premiéra videodokumentu o jeho živote v Brezne.

 

MO MS Brezno  | 4.9.2017

viac

Zborový deň v CZ Liptovský Ján 10. 9.

CZ ECAV Liptovský Ján vás pozýva na ďalší zborový deň, ktorý sa uskutoční v kostole a vo farskej záhrade cirkevného zboru v Liptovskom Jáne 10. 9. 2017.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 31.8.2017

viac

Pozvánky do Modry – september 2017

Vernisáž výstavy „Otvorené dvere“ 8. 9. 2017 o 18.30 hod. Gospelový koncert 10. 9. o 19.00 hod. s hosťom Katkou Knechtovou Koncert duchovných piesní CZ JERONÝM z Prahy 16. 9. o 18.00 hod.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 31.8.2017

viac

Vernisáž fotografií v Modre-Kráľovej 1. 9.

OZ Poľné ľalie v Modre-Kráľovej pri CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka na pietnom mieste Zelený les pri Ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej na Národnej ul. 1. 9. 2017 o 18.00 hod.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 24.8.2017

viac

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA 26. 8.

Pozývame Vás na hudobno-literárne popoludnie ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA v umeleckom prebásnení Milana Rúfusa v sobotu 26. 8. 2017 o 16.00 hod. v letnej čitárni U červeného raka (pod Michalskou bránou).

 

Lucia Marková, Bratislava | 18.8.2017

viac

Opera Hrad prepevný v Modre 25. 8.

CZ ECAV Modra vás pozýva na operu Hrad prepevný 25. 8. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Cena lístka: 10 eur; objednať a kúpiť sa dajú na fare alebo v kultúrnom centre v Modre).

 

Eva Oslíková, Eva Bachletová | 16.8.2017

viac

Prezentácia v Mor. Lieskovom 13. 8.

CZ ECAV Moravské Lieskové srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu Fotozborníka I. - III. bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého v nedeľu 13. 8. 2017 o 9.30 hod. v miestnom ev. a. v. kostole.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 8.8.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart