< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Pôstny koncert v Hlohovci 24. 3.

V Ev. kostole v Hlohovci na Kvetnú nedeľu 24. 3. 2013 o 18.00 hod. kvarteto „Jablokov Quartet“ prednesie Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži od J. Haydna.

 

Dana Chovanová, Hlohovec | 19.3.2013

viac

Petržalka pozýva na pásmo Pašie 22. 3.

Pašie - hudobno-dramatické predstavenie utrpenia a smrti Pán Ježiša Krista - v podaní bratov a sestier z Východného dištriktu si môžete pozrieť v piatok 22. marca 2013 v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke.

 

Eva Kolesárová, Bratislava-Petržalka | 19.3.2013

viac

Pôstny koncert v Horných Zeleniciach 24. 3.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na pôstny organovo-sláčikový koncert, ktorý sa uskutoční v Ev. chráme Božom Horných Zeleniciach na Kvetnú nedeľu 24. 3. 2013 o 16.30 hod.

 

Lenka Sedláčková, Horné Zelenice | 19.3.2013

viac

Pôstny koncert v Petržalke 17. 3.

Pozývame vás na pôstny koncert detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu 17. 3. 2013 o 18.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v...

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 12.3.2013

viac

Konferencia MoS ECAV na Slovensku

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku vás pozýva na svoju 24. výročnú konferenciu 15. - 17. 3. 2013 v priestoroch stredoškolského internátu A. Garbana v Košicicach, Werferova 10, na tému HRIECH A KRESŤAN.

 

Ľuboslav Beňo, vedúci MoS ECAV | 8.3.2013

viac

Spomienka na J. B. Hroboňa

CZ ECAV Martin a Centrum kresťanského vzdelávania vás pozývajú na spomienkovú duchovnú slávnosť pri príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia Jána Bohdana Hroboňa v nedeľu 10. 3. 2013 v Martine. Viac v

 

Katarína Pĺžová, CZ Martin | 7.3.2013

viac

Pozvánka na habilitačnú prednášku 25. 2.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK 25. 2. 2013 o 10.00 hod. v aule EBF UK, Bartókova 8 v Bratislave, kde prednesie habilitačnú prednášku Mgr. František Ábel, PhD....

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK, predseda VR EBF UK | 21.2.2013

viac

Pozvánka do Chyžného

Pozývame Vás do Chyžného a Gemerskej Teplice, kde sa 7. – 9. 2. 2013 budú konať slávnosti k 200. výročiu narodenia Samuela Tomášika, na ktorých sa zúčastní aj generálny biskup Miloš Klátik. Program 1,

 

Emília Völgyiová, nám. farárka, Chyžné | 5.2.2013

viac

Svetový týždeň modlitieb 2013

Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v dňoch 18. – 25. januára 2013. V rámci neho sa v nedeľu 22. 1. 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze uskutočnia ekumenické služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS − STV.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 15.1.2013

viac

Ekumenické služby Božie 20. 1.

Pozývame vás na ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 20. januára 2013 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničné nám. 6. V priamom prenose ich odvysielajú na RTVS – STV 2.

 

Ekumenická rada cirkví v SR | 10.1.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart