< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Koncert speváckeho zboru z USA

Spevácky zbor Cornerstone University v rámci svojho európskeho turné vystúpi 12. mája o 18.30 hod. v Ev. kostole v Košariskách a 13. mája 2013 o 18.30 hod. v Novom evanjelickom kostole v Bratislave na Legionárskej ul.

 

Zuzana Durcová, Martin Šefranko | 7.5.2013

viac

Pocta M. R. Štefánikovi 4. 5.

Nadácia M. R. Štefánika a Ministerstvo obrany SR srdečne pozývajú na pietny akt položenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave v sobotu 4. mája 2013 o 17.30 hod. za účasti zástupcov vlády SR, miestnej samosprávy a diplomatického zboru, pri príležitosti 94. výročia jeho tragickej smrti.

 

Nadácia M. R. Štefánika | 30.4.2013

viac

Spomienka na Daniela Kováča 29. 4.

V pondelok 29. 4. 2013 o 17.00 hod. sa v Literárnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici uskutoční spomienkový večer venovaný životu a dielu Daniela Kováča (1903 – 1974), evanjelického farára, účastníka SNP.

 

Zlata Troligová, Literárna a hudobné múzeum | 24.4.2013

viac

Služby Božie na úrade vlády 10. 4.

Bratia a sestry, v stredu 10. 4. 2013 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR budú konať evanjelické služby Božie, ktoré bude ich mať brat dekan EBF UK Ľubomír Batka. Srdečne všetkých pozývame!

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 2.4.2013

viac

Bach a Reger vo Veľkom kostole 31. 3.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Solamente naturali vás pozývajú na koncert Johann Sebastian BACH – Max REGER (140. výročie narodenia) na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2013 o 17.00 hod. vo Veľkom ev. kostole, Panenská ulica, Bratislava.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 26.3.2013

viac

Mladí zo Slov. Komlóša v Rači 22. 3.

CZ ECAV Bratislava-Rača pozýva na stretnutie s evanjelickou mládežou zo Slovenského Komlóša v Maďarsku 22. 3. 2013 o 17.30 hod. v Ev. kostole na Alstrovej ul. v Rači. Uvedú moderné predstavenie, ktoré priblíži utrpenie Ježiša Krista formou tieňovej hry.

 

Alena Kováčiková, Bratislava-Rača | 19.3.2013

viac

Pôstny koncert v Hlohovci 24. 3.

V Ev. kostole v Hlohovci na Kvetnú nedeľu 24. 3. 2013 o 18.00 hod. kvarteto „Jablokov Quartet“ prednesie Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži od J. Haydna.

 

Dana Chovanová, Hlohovec | 19.3.2013

viac

Petržalka pozýva na pásmo Pašie 22. 3.

Pašie - hudobno-dramatické predstavenie utrpenia a smrti Pán Ježiša Krista - v podaní bratov a sestier z Východného dištriktu si môžete pozrieť v piatok 22. marca 2013 v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke.

 

Eva Kolesárová, Bratislava-Petržalka | 19.3.2013

viac

Pôstny koncert v Horných Zeleniciach 24. 3.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na pôstny organovo-sláčikový koncert, ktorý sa uskutoční v Ev. chráme Božom Horných Zeleniciach na Kvetnú nedeľu 24. 3. 2013 o 16.30 hod.

 

Lenka Sedláčková, Horné Zelenice | 19.3.2013

viac

Pôstny koncert v Petržalke 17. 3.

Pozývame vás na pôstny koncert detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu 17. 3. 2013 o 18.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v...

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 12.3.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart