< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

V Novom kostole o F. Ruppeldtovi 2. 6.

Pozývame vás na do Nového ev. kostola na Legionárskej ul. v Bratislave v nedeľu 2. júna 2013 o 18.00 hod. na večer venovaný Fedorovi Ruppeldtovi, ev. biskupovi, literátovi, ekumenikovi, výraznej a všestrannej osobnosti ev. cirkvi v 20. storočí. Prednáškou o ňom poslúži doc. Miloš Kovačka z Martina.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CE ECAV BA Legionárska | 29.5.2013

viac

Pozvánka do Ratkovej 9. 6.

Cirkevný zbor ECAV Ratková vás pozýva na slávnostné služby Božie a literárno-hudobnú kompozíciu 9. júna 2013 o 11.00 hod. v ratkovskom chráme Božom pri príležitosti 550. výročia prvej vysviacky kostola husitským duchovným a 490. výročia luteranizmu na strednom Gemeri.

 

Daniela Baranová, Ratková | 22.5.2013

viac

Prednáška o M. R. Štefánikovi 29. 5.

Pozývame vás na prednášku generálneho biskupa Miloša Klátika na tému „Generál M. R. Štefánik – etický vzor vedca, vojaka a politika“, ktorá sa uskutoční 29. mája 2013 o 13.45 hod. v aule AOS v Liptovskom Mikuláši. Pozývame aj záujemcov z radov verejnosti.

 

Rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika | 21.5.2013

viac

Noc kostolov 2013 v CZ Bratislava-Prievoz

Aj tento rok vás pozývame na Noc kostolov 2013 do Evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Ružinove. Podujatie v piatok 24. 5. 2013 sa začne zvonením o 18.00 hod. a bude pokračovať ďalšími aktivitami.

 

Eva Germanová, námestná farárka | 19.5.2013

viac

Svätodušný literárny večer 19. 5.

Pozývame vás na Svätodušný literárny večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. 19. mája 2013 o 18.00 hod. s autorkami Evou Bachletovou a Jarmilou Konkušovou. Jeho súčasťou bude čítanie z kníh Riadky bytia a Ako skákať, a pritom nespadnúť.

 

Martin Šefranko, zborový farár, BA Legionárska | 14.5.2013

viac

Koncert speváckeho zboru z USA

Spevácky zbor Cornerstone University v rámci svojho európskeho turné vystúpi 12. mája o 18.30 hod. v Ev. kostole v Košariskách a 13. mája 2013 o 18.30 hod. v Novom evanjelickom kostole v Bratislave na Legionárskej ul.

 

Zuzana Durcová, Martin Šefranko | 7.5.2013

viac

Pocta M. R. Štefánikovi 4. 5.

Nadácia M. R. Štefánika a Ministerstvo obrany SR srdečne pozývajú na pietny akt položenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave v sobotu 4. mája 2013 o 17.30 hod. za účasti zástupcov vlády SR, miestnej samosprávy a diplomatického zboru, pri príležitosti 94. výročia jeho tragickej smrti.

 

Nadácia M. R. Štefánika | 30.4.2013

viac

Spomienka na Daniela Kováča 29. 4.

V pondelok 29. 4. 2013 o 17.00 hod. sa v Literárnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici uskutoční spomienkový večer venovaný životu a dielu Daniela Kováča (1903 – 1974), evanjelického farára, účastníka SNP.

 

Zlata Troligová, Literárna a hudobné múzeum | 24.4.2013

viac

Služby Božie na úrade vlády 10. 4.

Bratia a sestry, v stredu 10. 4. 2013 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR budú konať evanjelické služby Božie, ktoré bude ich mať brat dekan EBF UK Ľubomír Batka. Srdečne všetkých pozývame!

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 2.4.2013

viac

Bach a Reger vo Veľkom kostole 31. 3.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Solamente naturali vás pozývajú na koncert Johann Sebastian BACH – Max REGER (140. výročie narodenia) na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2013 o 17.00 hod. vo Veľkom ev. kostole, Panenská ulica, Bratislava.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 26.3.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart