< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Prednáška v Modre-Kráľovej 28. 6.

CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na prednášku Mgr. Andreja Žitňana, PhD., na tému „Postoj ECAV na Slovensku k židovskej otázke“ 28. júna 2013 o 18.00 hod. v zborovej sieni na Národnej 16 v Modre-Kráľovej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 15.6.2013

viac

Pozvánka do Považskej Bystrice 23. 6.

CZ ECAV Považská Bystrica vás pozýva na slávnostné služby Božie v Ev. a. v. kostole v Považskej Bystrici v nedeľu 23. 6. 2013 o 8.30 hod. pri 70. výročí posviacky zborového domu. O 14.00 bude kultúrny program a prezentácia Pamätnice...

 

CZ ECAV Považská Bystrica | 14.6.2013

viac

Cyrilo-metodská akadémia v Nitre 23. 6.

Nitrianski evanjelici si pripomenú 1150. výročie príchodu byzantskej misie vedenej Cyrilom a Metodom slávnostnou cyrilo-metodskou akadémiou „Upevni svojou rečou moje kroky" v nedeľu 23. júna 2013 o 17.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Nitre.

 

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 14.6.2013

viac

Pozvánka na Deň Liptovsko-oravského seniorátu 15. 6.

Liptovsko-oravský seniorát vás pozýva na Deň Liptovsko-oravského seniorátu, ktorý sa uskutoční 15. júna v areáli Amfiteátra vo Východnej. Téma stretnutia je „Boží plán pre rodinu: žite v láske“.

 

Peter Taját, zborový farár, Liptovský Ján | 10.6.2013

viac

Pozvánka na výstavu diela M. Dzureka 2. 6.

Pozývame vás na inštaláciu výstavy z diela Martina Dzureka pod názvom "AK CHCEŠ" v drážovskom kostolíku pri Nitre v nedeľu 2. júna o 17.00 hod. Výstava potrvá do 20. 6. (otvorené od 14.00 do 18.00 hod.).

 

Eva Oslíková, ev. a. v. farárka, Modra | 31.5.2013

viac

V Novom kostole o F. Ruppeldtovi 2. 6.

Pozývame vás na do Nového ev. kostola na Legionárskej ul. v Bratislave v nedeľu 2. júna 2013 o 18.00 hod. na večer venovaný Fedorovi Ruppeldtovi, ev. biskupovi, literátovi, ekumenikovi, výraznej a všestrannej osobnosti ev. cirkvi v 20. storočí. Prednáškou o ňom poslúži doc. Miloš Kovačka z Martina.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CE ECAV BA Legionárska | 29.5.2013

viac

Pozvánka do Ratkovej 9. 6.

Cirkevný zbor ECAV Ratková vás pozýva na slávnostné služby Božie a literárno-hudobnú kompozíciu 9. júna 2013 o 11.00 hod. v ratkovskom chráme Božom pri príležitosti 550. výročia prvej vysviacky kostola husitským duchovným a 490. výročia luteranizmu na strednom Gemeri.

 

Daniela Baranová, Ratková | 22.5.2013

viac

Prednáška o M. R. Štefánikovi 29. 5.

Pozývame vás na prednášku generálneho biskupa Miloša Klátika na tému „Generál M. R. Štefánik – etický vzor vedca, vojaka a politika“, ktorá sa uskutoční 29. mája 2013 o 13.45 hod. v aule AOS v Liptovskom Mikuláši. Pozývame aj záujemcov z radov verejnosti.

 

Rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika | 21.5.2013

viac

Noc kostolov 2013 v CZ Bratislava-Prievoz

Aj tento rok vás pozývame na Noc kostolov 2013 do Evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Ružinove. Podujatie v piatok 24. 5. 2013 sa začne zvonením o 18.00 hod. a bude pokračovať ďalšími aktivitami.

 

Eva Germanová, námestná farárka | 19.5.2013

viac

Svätodušný literárny večer 19. 5.

Pozývame vás na Svätodušný literárny večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. 19. mája 2013 o 18.00 hod. s autorkami Evou Bachletovou a Jarmilou Konkušovou. Jeho súčasťou bude čítanie z kníh Riadky bytia a Ako skákať, a pritom nespadnúť.

 

Martin Šefranko, zborový farár, BA Legionárska | 14.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart