< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pozvánka na ĎATELINKY 1. 8.

Vo štvrtok 1. 8. 2013 o 16.00 hod. sa v drevenom artikulárnom evanjelickom kostole vo Svätom Kríži uskutoční vystúpenie detského spevokolu Ďatelinky z CZ ECAV Dudince.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Svätý Kríž – Lazisko | 26.7.2013

viac

Pozvanie do Mor. Lieskového 27. 7.

CZ ECAV Moravské Lieskové vás pozýva na prednášku v rámci medzinárodného projektu Grundtvik − učiace sa partnerstvá v sobotu 27. 7. 2013 o 16.00 hod. v Osvetovom dome v M. Lieskovom. Na tému Ekologické materiály v nábytkárstve prednáša Mgr. art. Ján Maca.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 23.7.2013

viac

Pozvanie na vernisáž do Modry-Kráľovej

Druhou zastávkou putovnej výstavy Cyril a Metod − Stretnutie bude Ev. a. v. kostol v Modre-Kráľovej. Prijmite pozvánku na vernisáž v nedeľu 21. júla 2013 o 9.00 hod.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 16.7.2013

viac

Pozvánka do Lukovíšť 6. júla

Cirkevný zbor ECAV Kraskovo, fília Lukovištia vás srdečne pozýva na slávnostné služby Božie v sobotu 6. júla o 10.00 hod. pri príležitosti 55. výročia úmrtia rodáka z Lukovíšť, národného umelca Ivana Kraska. Slovo Božie bude kázať biskup ZD Milan Krivda.

 

Martin Riecky, administrátor cirkevného zboru | 5.7.2013

viac

Spevácky zbor zo Škótska 10. 7.

V stredu 10. júla 2013 o 19.00 hod. vystúpi vo Veľkom koncertnom Štúdiu Slovenského rozhlasu 100-členný mládežnícky spevácky zbor zo Škótska so sprievodom organa. Dobrovoľným vstupným prispejete k vyhotoveniu pomníka M. Rázusa v Bratislave.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 5.7.2013

viac

Pozvánka do Pezinka - do 14. 7.

CZ ECAV Pezinok vás pozýva na prehliadku výstavy „Stretnutie“, ktorá je venovaná 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Výstava v Ev. a. v. kostole v Pezinku potrvá do 14. 7. 2013.

 

Gabriela Kmošenová, námestná farárka | 30.6.2013

viac

Pozvánka do Kokavy nad Rimavicou 30. 6.

Cirkevný zbor ECAV Kokava nad Rimavicou vás srdečne pozýva 30. júna 2013 o 9.30 hod. na slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho. Kázať bude brat generálny biskup Miloš Klátik. V rámci služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

 

Martin Riecky, zborový farár | 24.6.2013

viac

Prednáška v Modre-Kráľovej 28. 6.

CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na prednášku Mgr. Andreja Žitňana, PhD., na tému „Postoj ECAV na Slovensku k židovskej otázke“ 28. júna 2013 o 18.00 hod. v zborovej sieni na Národnej 16 v Modre-Kráľovej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 15.6.2013

viac

Pozvánka do Považskej Bystrice 23. 6.

CZ ECAV Považská Bystrica vás pozýva na slávnostné služby Božie v Ev. a. v. kostole v Považskej Bystrici v nedeľu 23. 6. 2013 o 8.30 hod. pri 70. výročí posviacky zborového domu. O 14.00 bude kultúrny program a prezentácia Pamätnice...

 

CZ ECAV Považská Bystrica | 14.6.2013

viac

Cyrilo-metodská akadémia v Nitre 23. 6.

Nitrianski evanjelici si pripomenú 1150. výročie príchodu byzantskej misie vedenej Cyrilom a Metodom slávnostnou cyrilo-metodskou akadémiou „Upevni svojou rečou moje kroky" v nedeľu 23. júna 2013 o 17.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Nitre.

 

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 14.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart