< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Pozvánka na BIBLIOTÉKU 14. 11.

Vydavateľstvo Tranoscius vás pozýva na prezentáciu knihy Dušana Dušeka SLAMIENKA 14. novembra 2013 o 16.00 hod. na výstavisku INCHEBA v stánku ZVKS a LIC, spojenú s besedou s autorom a autogramiádou.

 

Naďa Kubániová, Tranoscius | 10.11.2013

viac

Pozvánka do Mor. Lieskového 17. 11.

CZ ECAV Moravské Lieskové vás pozýva na spomienkové služby Božie 17. novembra 2013 o 9.30 hod., venovené190. výročiu narodenia a 110. výročiu úmrtia ev. a. v. farára Jána Lacka. Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 10.11.2013

viac

Pozvánka na BIBLIOTÉKU 16. 11.

Vydavateľstvo Tranoscius vás pozýva na prezentáciu knihy Slavomíry Očenášovej-Štrbovej ŽIVOT, VIERA, UMENIE 16. novembra 2013 o 15.30 hod. na výstavisku INCHEBA v stánku ZVKS a LIC.

 

Naďa Kubániová, Tranoscius | 10.11.2013

viac

Deň zborovej diakonie v L. Mikuláši 10. 11.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš a Liptovsko-oravský seniorát Vás s láskou pozývajú na Deň zborovej diakonie. 11. ročník sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 10. novembra 2013 na tému Vysoký krvný tlak a jeho dôsledky. Pozvánka

 

CZ ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš | 29.10.2013

viac

Pozvánka do Považskej Bystrice 3. 11.

CZ ECAV Považská Bystrica a SED v Košeci vás pozývajú na slávnostné služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky SED v Košeci a zriadenia Denného diakonického stacionára SED Považská Bystrica v nedeľu 3. 11. 2013 o 9.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Považskej Bystrici.

 

Ľubomír Marcina, CZ ECAV Považská Bystrica | 28.10.2013

viac

Pozvanie pre vysokoškolákov v Žiline

Pozývame študentov Žilinskej univerzity na stretnutia evanjelickej vysokoškolskej mládeže každý utorok o 18.30 hod. v zborovej sieni pri Ev. a. v. kostole v Žiline, Námestie Žilinskej synody 1.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, Žilina | 26.10.2013

viac

Odhalenie pomníka Martina Rázusa 24. 10.

Spolok Martina Rázusa srdečne pozýva na slávnostné odhalenie pomníka Martina Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave vo štvrtok 24. októbra 2013 o 15.00 hod.

 

Ján Juráš, čestný predseda Spolku Martina Rázusa, jan@juras.sk | 17.10.2013

viac

Pozvánka na valné zhromaždenie SEJ

Slovenská evanjelická jednota, občianske združenie, vás pozýva na Valné zhromaždenie SEJ a konferenciu na tému „Evanjelici, hovorme si pravdu!“ v sobotu 26. 10. 2013 o 10.00 hod. v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej ul. Pozvánka

 

J. Holčík, člen predsedníctva SEJ  | 11.10.2013

viac

Pozvánka do Piešťan 12. 10.

CZ ECAV Piešťany vás pozýva na spomienkový večer v sobotu 12. 10. 2013 o 17. 00 hod. v ev. kostole pri príležitosti 65. výročia založenia matkocirkvi Piešťany a 60. výročí odňatia štátneho súhlasu pre kňazské pôsobenie ev. farárovi Štefanovi Dlháňovi.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2013

viac

Pozvanie na výstavu Kostoly Slovenska

Výstavu fotografií Zdenka Dzurjanina Kostoly Slovenska - Trenčiansky kraj si môžete pozrieť od 7. 10. do 10. 11. 2013 v Dome Armády v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici 16.

 

Zdenko Dzurjanin, Bratislava | 7.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart