< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. novembra 2014

Vážení bratia, milé sestry, srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. 11. 2014 do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.10.2014

viac

V jednom duchu v Tranosciu 25. 10.

Vydavateľstvo Tranoscius srdečne pozýva autorov slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi a. v., na druhý ročník stretnutia umelcov v sobotu 25. 10. 2014 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Viac v prílohe. Vložené 18. 10....

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ a člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, | 24.10.2014

viac

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 24.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Pozvanie do Dunajskej Lužnej 12. 10.

CZ ECAV Dunajská Lužná vás pozýva na slávnostné služby Božie 12. októbra 2014 o 10.00 hod. pri príležitosti 200. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej. Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Dunajská Lužná  | 10.10.2014

viac

Pozvanie pre vysokoškolákov v Nitre 2014

Srdečne pozývame vysokoškolákov ─ evanjelikov, ktorí študujú na Univerzite Konštantína Filozofa alebo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na pravidelné stretnutia vysokoškolskej mládeže v Ev. kostole Sv. Ducha na Sládkovičovej 12 každý utorok od 19.00 hod. (okrem prázdnin).

 

Ivan Eľko, zborový farár, 0903 255 197 | 2.10.2014

viac

Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto pozýva študentov a pedagógov všetkých bratislavských vysokých škôl na služby Božie Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý na začiatku nového akademického roka v nedeľu 28. 9. 2014 o 10.00 hod. vo Veľkom kostole.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.9.2014

viac

Pozvánka na 10. valné zhromaždenie SEŽ

Milé sestry i bratia v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku! Spoločenstvo evanjelických žien Vás s láskou pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie 27. 9. 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Púchove, Royova 4.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 18.9.2014

viac

Sláva šľachetným III v Lipt. Mikuláši 2014

Spolok Martina Rázusa vás pozýva na tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným 19. − 22. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši, venované Jánovi Lajčiakovi, Rudolfovi Macúchovi, Anne Pivkovej a Elene...

 

media(at)ecav.sk | 11.9.2014

viac

SEJ pozýva do B. Bystrice 6. 9.

Občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) vás pozýva na predstavenie projektu "Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji", ktorý pripravili k 70. výročiu Slovenského národného povstania, v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Slovenská evanjelická jednota | 4.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart