< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 10. 12.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 10. 12. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelická a. v. farárka Mgr. Silvia Gdovinová, kaplánka generálneho biskupa.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 5.12.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 19. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 19. 11. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelický a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Pozývame vás na hru „Pevec Boží" 24. 11.

Divadlo Jána Palárika v Trnave Vás pozýva na divadelné predstavenie „Pevec Boží" v pondelok 24. 11. 2014 o 19.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hru odohrá hosťujúce Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi, ktoré ju v premiére uviedlo 28. 6. 2014 na IV. evanjelických cirkevných dňoch.

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave  | 12.11.2014

viac

O vede a viere vo Svätom Jure

Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR vás pozýva na stretnutie duchovných a priateľov EPS v dňoch 20. – 21. 11. 2014 v cirkevnom zariadení ECAV Agapé vo Svätom Jure.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 12.11.2014

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2014

Bratia a sestry, Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku Vás srdečne pozývajú na Festival chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý sa bude konať 8. novembra 2014 o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 6.11.2014

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. novembra 2014

Vážení bratia, milé sestry, srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. 11. 2014 do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.10.2014

viac

V jednom duchu v Tranosciu 25. 10.

Vydavateľstvo Tranoscius srdečne pozýva autorov slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi a. v., na druhý ročník stretnutia umelcov v sobotu 25. 10. 2014 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Viac v prílohe. Vložené 18. 10....

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ a člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, | 24.10.2014

viac

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 24.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Pozvanie do Dunajskej Lužnej 12. 10.

CZ ECAV Dunajská Lužná vás pozýva na slávnostné služby Božie 12. októbra 2014 o 10.00 hod. pri príležitosti 200. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej. Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Dunajská Lužná  | 10.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart