< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Služby Božie na Úrade vlády SR 20. 6. 2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 20. júna 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farárka Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., duchovná správkyňa na Teologickom domove ECAV pri EBF UK. Ako kantorka poslúži Lýdia Veselá, odborná ekonómka GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 11.6.2018

viac

Letná teologická akadémia 2018

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na Letnú teologickú akadémiu s prof. Dr. Dr. h. c. Robertom A. Kolbom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied), ktorá sa uskutoční od 2. do 5. júla 2018 na pôde EBF UK. Prihlášky: do 20. júna 2018.

 

Adriána Biela, EBF UK v Bratislave | 3.6.2018

viac

Deň modranského sirotinca 19. 5.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda vás pozývajú na šiesty Deň modranského sirotinca v sobotu 19. mája 2018. Viac v

 

CZ Modra a Modranská beseda | 10.5.2018

viac

Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku 13. 5.

Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove (Srbsko) v spolupráci s CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozývajú na prezentáciu knihy „Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch“ vo Veľkom ev. kostole na Panenskej v Bratislave v nedeľu 13. mája 2018 o 19.00 hod.

 

Svetlana Vojnićová-Feldyová, zborová farárka, CZ Soľany  | 8.5.2018

viac

Stretnutie žien BAS 13. 5.

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu Vás pozýva na seniorálne stretnutie žien v nedeľu 13. 5. 2018 o 15.00 hod. v Prašníku. Viac na plagáte.

 

SEŽ BAS | 7.5.2018

viac

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku

Pozývame vás na prezentáciu ročeniek Slovákov v Maďarsku (Náš kalendár 2018 a Čabiansky kalendár 2018), ako aj predstavenie Slovenského svetového kalendára 2018 v piatok 13. 4. 2018 o 16.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

 

Ľudo Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre komunikáciu | 11.4.2018

viac

Veľkonočný večer slova a hudby 15. 4.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozývajú na Veľkonočný večer slova a hudby s názvom „On vstal z mŕtvych!“, ktorý sa bude konať v nedeľu 15. apríla 2018 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v rámci večerných služieb Božích.

 

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 10.4.2018

viac

Bylinkáreň starej mamy v B. Bystrici 10. 4.

Pozývame vás na stretnutie s autorkou Elenou Cmarkovou a knihou „Bylinkáreň starej mamy“ 10. apríla 2018 o 17.00 hod. v predajni vydavateľstva Tranoscius na Hornej 21 v Banskej Bystrici.

 

Zlata Troligová, Banská Bystrica | 4.4.2018

viac

Pozývame do Modry – apríl 2018

CZ ECAV Modra Vás pozýva na podujatia, ktoré pripravujú v apríli: Rozhovory nad Bibliou (6. 4.) Krvavý trón (divadlo 8. 4.) Žiť sa dá len autobiograficky (spomienka na I. Kadlečíka 8. 4.) Luteránsky chodník (22....

 

Jan Oslík, zborový farár, CZ ECAV Modra | 4.4.2018

viac

Stretnutie priateľov Zborovej diakonie

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku vás pozýva na seniorálne stretnutie priateľov Zborovej diakonie vo štvrtok 22. apríla 2018 o 15.00 hod. v kostole a zborovej sieni CZ Bratislava Dúbravka, Schneidera-Trnavského 2.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 1.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart