< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Branislavom Hudecom, PhD.

Dňa 27. januára 2015 vo veku 32 rokov náhle odišiel z tejto časnosti Mgr. Branislav Hudec, PhD., učiteľ na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu 31. januára 2015 o 13.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Revúcej.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 29.1.2015

viac

Dokument o Matejovi Belovi 28. 1.

RTVS odvysiela v stredu 28. januára 2015 o 20.05 hod. na DVOJKE premiéru 39-minútového televízneho dokumentu "Matej Bel". Repríza: 29. 1. o 9.05 hod. Scenár: Miloslav Gdovin, réžia: Fedor Bartko, vyrobila RTVS 2014.

 

Fedor Bartko, režisér | 25.1.2015

viac

Služby Božie z Príbeliec 25. 1.

V nedeľu 25. januára 2015 o 9.05 hod. sa prostredníctvom Rádia Slovensko a Rádia Regina môžete zúčastniť na evanjelických službách Božích z Príbeliec. Kázať bude Mgr. Matej Alcnauer; piesne ES č. 77, 63, 35, 247, A 16.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.1.2015

viac

Spomienka na Jána Kollára v Prahe 26. 1.

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe vás pozýva na pietne zhromaždenie pri 163. výročí smrti Jána Kollára v pondelok 26. 1. 2015 o 15.00 hod. pri jeho hrobe na Olšanských cirntorínoch.

 

Janka Haluková, Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe | 22.1.2015

viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2015

CZ ECAV Trnava vás pozýva na ekumenické stretnutie v nedeľu 25. 1. 2015 o 18.00 hod. v Evanjelickom kostola a. v. v Trnave.

 

Rastislav Hargaš, zborový farár, CZ ECAV Trnava | 18.1.2015

viac

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Dúbravka CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava-Prievoz ložené 16. 12....

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.12.2014

viac

Vianočný spev pre život 20. 12. 2014

Koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje šieste pokračovanie v sobotu 20. decembra 2014 o 16.00 hod vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 11.12.2014

viac

CANTUS vystúpi v Petržalke

Pozývame vás na predvianočný koncert speváckeho zboru CANTUS v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v nedeľu 14. 12. 2014 o 17.00 hod.

 

CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 9.12.2014

viac

Zborové slávnosti pri ukončení Roka hudby

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozýva na slávnosti na záver Roka hudby cez tretí adventný víkend: 1. Stretnutie o hudbe pri hudbe 13. 12. o 17:00 − Malý kostol 2. Služby Božie 14. 12. o 10:00 − Veľký kostol 3. Organový koncert 14. 12. o 17:00 − Veľký kostol

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto | 7.12.2014

viac

„Hľa, už stojí predo dvermi“

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozývajú na adventný večer slova a hudby s názvom „Hľa, už stojí predo dvermi“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 11. decembra 2014 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul. v rámci večerných teologických služieb Božích.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 6.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart