< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 24.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Pozvanie do Dunajskej Lužnej 12. 10.

CZ ECAV Dunajská Lužná vás pozýva na slávnostné služby Božie 12. októbra 2014 o 10.00 hod. pri príležitosti 200. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej. Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Dunajská Lužná  | 10.10.2014

viac

Pozvanie pre vysokoškolákov v Nitre 2014

Srdečne pozývame vysokoškolákov ─ evanjelikov, ktorí študujú na Univerzite Konštantína Filozofa alebo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na pravidelné stretnutia vysokoškolskej mládeže v Ev. kostole Sv. Ducha na Sládkovičovej 12 každý utorok od 19.00 hod. (okrem prázdnin).

 

Ivan Eľko, zborový farár, 0903 255 197 | 2.10.2014

viac

Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto pozýva študentov a pedagógov všetkých bratislavských vysokých škôl na služby Božie Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý na začiatku nového akademického roka v nedeľu 28. 9. 2014 o 10.00 hod. vo Veľkom kostole.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.9.2014

viac

Pozvánka na 10. valné zhromaždenie SEŽ

Milé sestry i bratia v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku! Spoločenstvo evanjelických žien Vás s láskou pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie 27. 9. 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Púchove, Royova 4.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 18.9.2014

viac

Sláva šľachetným III v Lipt. Mikuláši 2014

Spolok Martina Rázusa vás pozýva na tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným 19. − 22. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši, venované Jánovi Lajčiakovi, Rudolfovi Macúchovi, Anne Pivkovej a Elene...

 

media(at)ecav.sk | 11.9.2014

viac

SEJ pozýva do B. Bystrice 6. 9.

Občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) vás pozýva na predstavenie projektu "Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji", ktorý pripravili k 70. výročiu Slovenského národného povstania, v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Slovenská evanjelická jednota | 4.9.2014

viac

SOLAMENTE NATURALI 6. september

Pozývame vás na koncert z cyklu BACH – Kantáty so Solamente naturali v sobotu 6. septembra 2014 o 18.00 hod. v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici 28 v Bratislave....

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 3.9.2014

viac

Pozvanie do Žehne 30. 8. a 7. 9.

CZ ECAV Žehňa vás srdečne pozýva na večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie v sobotu 30. 8. 2014 o 17.30 hod. za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika a na slávnostné služby Božie pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v Žehni v nedeľu 7. 9. 2014 o 9.30 hod.

 

Milan Kapitáň,Vladimír Sabol, predsedníctvo CZ ECAV Žehňa  | 28.8.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart