< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

„Vivat, Ľudevít!“ 28. 10.

Presne v deň 200. narodenín Ľudevíta Velislava Štúra, teda 28. októbra 2015 o 18.00 hod., vás pozývame na narodeninový koncert pre Ľudevíta Štúra v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

 

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., www.juras.sk | 26.10.2015

viac

Celonárodná spomienka na Ľ. Štúra

Pozývame vás do Uhrovca 24. – 25. októbra 2015 na celonárodnú spomienku na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Uhrovci. POZOR! Služby Božie sa začnú už o 10.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

viac

Pozvanie do Veľkého kostola 24. – 25. 10.

Pozývame vás do Veľkého ev. kostola na zborové slávnosti v sobotu 24. 10. 2015 o 18.00 hod. pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra a na služby Božie 25. 10. 2015 o 10.00 hod. pri príležitosti Pamiatky reformácie....

 

CZ ECAV Bratislava Mesto | 22.10.2015

viac

Valné zhromaždenie SEJ a konferencia k Ľ. Štúrovi a Pamiatke reformácie

V sobotu 24. 10. 2015 o 9.00 hod. sa v Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bude konať valné zhromaždenie Slovenskej evanjelickej jednoty, o. z.; nasledovať bude konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a blížiacemu sa 500. výročiu Lutherovej reformácie.

 

Eva Bombová, SEJ | 22.10.2015

viac

Pozvánka na vernisáž obrazov 20. 10.

CZ ECAV Bratislava Dúbravka vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov Biblické motívy v diele Tomáša Krčméryho v Evanjelickom a. v. kostole na Ul. Schneidera-Trnavského 2 v Dúbravke v utorok 20. 10. 2015 o 17.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Konferencia o Ľ. Štúrovi v Bytči 22. 10.

Žilinský samosprávny kraj vás v rámci Roka Ľudovíta Štúra pozýva na odbornú konferenciu Ľudovíta Štúr a štúrovci vo štvrtok 22. októbra 2015 od 10.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. Program

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Prezentácia knihy o Ratkovej 17. 10.

Pozývame vás na večernú pobožnosť spojenú s prezentáciou knihy „Ratková v historických a archívnych retrospektívach“ v Ev. a. v. kostole v Ratkovej v sobotu 17. 10. 2015 o 17.00 hod. Výkladom slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 8.10.2015

viac

Pozvánka na prednášku v Levoči 15. 10.

Pozývame vás na prednášku PhDr. Janky Petőczovej-Matúšovej, CSc., vo štvrtok 15. 10. 2015 o 16.00 hod. v Historickej radnici v Levoči o dejinách hudobnej kultúry v Levoči. Bude hovoriť aj o evanjelických kantorátoch na Spiši a v Šariši.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 8.10.2015

viac

Prezentácia kníh Rázusa a Timravy 19. 10.

Pozývame vás na prezentáciu kníh s tematikou prvej svetovej vojny v pondelok 19. októbra 2015 o 18.00 hod. do Zichyho palác, Ventúrska ulica 9, Bratislava: Martin Rázus: To je vojna (Cyklus: „C´est la guerre!“, 1914 – 16) Timrava: Tri vojnové novely (Hrdinovia, V čas vojny, Záplava)

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, jan@juras.sk; www.razus.sk; | 8.10.2015

viac

XIX. ročník TIMRAVINEJ STUDNIČKY

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica v Lučenci a mesto Lučenec vyhlasujú celoštátnu súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, dcéry evanjelického farára. Propozície Vložené 10. 9....

 

Radovan Mácal, Novohradská knižnica, sluzby@nklc.sk | 22.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart