< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Zastavenie pri slove a hudbe 29. 11.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 29. 11. 2015 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Rači.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava-Rača | 23.11.2015

viac

JOHANNES SCHIMBRACKIUS - ORGANISTA WARALII

Pozývame vás na koncert duchovnej hudby J. Schimbrackia v podaní vokálneho ensemble Vox Aurumque v Evanjelickom a. v. kostole v Spišskom Podhradí 20. 11. 2015 o 19.00 hod.

 

Hana von Schlosser, umelecká šéfka Vox Aurumque  | 11.11.2015

viac

Prednáška o Padine v Lučenci 15. 11.

Pozývame vás na prednášku Dolná zem a región Novohrad v nedeľu 15. 11. 2015 o 14.00 hod. v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, Kubínyiho nám 3, kde predstavíme dedinu Padina (Srbsko) aj Ev. a. v. cirkevný zbor v Padine.

 

Emília Mázorová, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, mazorova(at)nmg.sk | 11.11.2015

viac

Pozvánka na Festival chrámovej piesne ZD

Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku a spoluorganizátor CZ ECAV Zvolen vás srdečne pozývajú na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktorý sa uskutoční v Ev. kostole Sv. Trojice vo Zvolene v sobotu 7. novembra 2015 o 9.00 hod. Účinkujú spevácke zbory zo ZD ECAV. Vstup voľný.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 3.11.2015

viac

Pozvánka na Bibliotéku 2015

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., vás srdečne pozýva na prezentáciu kníh v rámci Bibliotéky 2015: Elena Letňanová - Zamrežovaný denník; Alena Grešová a Fedor Mikovič - Ostrov slobodného slova

 

Peter Gärtner, manažér, Tranoscius, a. s. | 3.11.2015

viac

„Vivat, Ľudevít!“ 28. 10.

Presne v deň 200. narodenín Ľudevíta Velislava Štúra, teda 28. októbra 2015 o 18.00 hod., vás pozývame na narodeninový koncert pre Ľudevíta Štúra v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

 

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., www.juras.sk | 26.10.2015

viac

Celonárodná spomienka na Ľ. Štúra

Pozývame vás do Uhrovca 24. – 25. októbra 2015 na celonárodnú spomienku na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Uhrovci. POZOR! Služby Božie sa začnú už o 10.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

viac

Pozvanie do Veľkého kostola 24. – 25. 10.

Pozývame vás do Veľkého ev. kostola na zborové slávnosti v sobotu 24. 10. 2015 o 18.00 hod. pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra a na služby Božie 25. 10. 2015 o 10.00 hod. pri príležitosti Pamiatky reformácie....

 

CZ ECAV Bratislava Mesto | 22.10.2015

viac

Valné zhromaždenie SEJ a konferencia k Ľ. Štúrovi a Pamiatke reformácie

V sobotu 24. 10. 2015 o 9.00 hod. sa v Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bude konať valné zhromaždenie Slovenskej evanjelickej jednoty, o. z.; nasledovať bude konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a blížiacemu sa 500. výročiu Lutherovej reformácie.

 

Eva Bombová, SEJ | 22.10.2015

viac

Pozvánka na vernisáž obrazov 20. 10.

CZ ECAV Bratislava Dúbravka vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov Biblické motívy v diele Tomáša Krčméryho v Evanjelickom a. v. kostole na Ul. Schneidera-Trnavského 2 v Dúbravke v utorok 20. 10. 2015 o 17.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart