< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian 21. 3.

Ars ante portas, o. z., vás pozýva na slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za roky 2014 – 2015 v piatok 21. marca 2016 o 18.00 hod. (deň 331. výročia narodenia J. S. Bacha) v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z. , jan(at)juras.sk | 14.3.2016

viac

Pôstny večer slova a hudby 17. 3.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave pozývajú na pôstny večer slova a hudby s názvom „Nezabudni!“ vo štvrtok 17. marca 2016 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 12.3.2016

viac

Pôstne zastavenie v Bratislave-Rači 20. 3.

CZ ECAV Bratislava-Rača pozýva všetkých, ktorí sa chcú zamýšľať nad duchovnými hodnotami, a zároveň počúvať tóny krásnej hudby na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 20. marca 2016 o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 12.3.2016

viac

Prezentácia kníh J. Beňa 18. 2.

Pozývame vás na prezentáciu kníh Jána Beňa Život s kufrom a Timotej a dedo vo štvrtok 18. 2. 2016 o 16.00 hod. na GBÚ na Palisádach 46 v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.2.2016

viac

Odovzdanie Ceny L. Stöckela 14. 2.

Bratia a sestry vo viere,pozývame Vás na služby Božie v nedeľu 14. 2. 2016 v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči o 9.30 hod., v rámci ktorých bude odovzdaná Cena Leonarda Stöckela laureátom za rok 2015: ThB. Pavlovi Proksovi, ev. a. v. farárovi za oblasť náboženstva, a PhDr. Jarmile Slezáčkovej, publicistke, za oblasť kultúry.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 10.2.2016

viac

Ekumenický modlitebný večer 14. 2.

Pozývame vás na Ekumenický modlitebný večer, ktorý sa uskutoční v 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 o 17.00 hod. vo Veľkom kostole na tému Skutky milosrdenstva — konkrétny dôkaz našej viery.

 

Stanislav Gajdoš, zborový dozorca, CZ ECAV Bratislava Staré Mesto | 9.2.2016

viac

Prezentácia knihy Rút Lichnerovej 12. 2.

Vydavateľstvo Tranoscius vás pozýva na prezentáciu knihy Rút Lichnerovej Láska je jabĺčko 12. 2. 2016 o 16.00 hod. v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

 

Naďa Kubányová, nada.kubanyova(at)tranoscius.sk | 9.2.2016

viac

Novoročný koncert v Petržalke 6. 1.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na 4. ročník Novoročného koncertu nádeje 6. januára 2016 o 15.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v Petržalke za účasti viacerých bratislavských spevokolov.

 

Eva Kolesárová, www.ecav-petrzalka.sk | 3.1.2016

viac

Benefičný koncert vo Švábovciach 27. 12.

CZ ECAV Švábovce vás pozýva na Vianočný benefičný koncert, ktorý sa bude konať v Nedeľu po Vianociach 27. 12. 2015 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole vo Švábovciach. Výťažok z koncertu bude venovaný SED Dom na polceste Veľký Slavkov.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce | 23.12.2015

viac

Vianočný koncert vo Vranove 27. 12.

CZ ECAV Vranov nad Topľou vás pozýva na Vianočný organový koncert v nedeľu 27. 12. 2015 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole vo Vranove nad Topľou.

 

Martin Vargovčák, zborový farár | 23.12.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart