Zmeny do Tranovského kalendára 2016

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2015 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, nebudú v Tranovskom kalendári, ale len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

Vložené 8. 7. 2015

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.8.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart