Zloženie Generálneho súdu ECAV

Na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 28. až 29. júna 2013 v Myjave, boli o. i. do programu rokovania zaradené aj voľby riadnych a náhradných členov Generálneho súdu ECAV na Slovensku. Aktuálne zloženie Generálneho súdu zverejňujeme v záložke ADRESÁR a podzáložke Orgány ECAV.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 16.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart