Zbierka CPP č. 3-2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 3/2011

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 22.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart