Zbierka CPP 5 − 2017

STANOVISKO
osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-7/2017
Nájdete ho aj v rubrike Dokumenty a tlačivá v sekcii B. Cirkevnoprávne predpisy pod č. 43.

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 22.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart