Zbierka CPP 1 − 2017

Dňa 20. 5. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 1/2017. Je zverejnená aj na www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart