Výpis z uznesenia SP HOS

Výpis uznesenia zo zasadnutia seniorálneho presbyterstva Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku 23. januára 2017 v Krupine pod predsedníctvom Mgr. Miroslava Dubeka a Miroslavy Balkovej:

Uznesenie č. 4:

Seniorálne presbyterstvo Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku odmieta nepravdivé vyjadrenia týkajúce sa osoby br. konseniora Mgr. Miroslava Dubeka uverejňované na facebookovej stránke v skupine Ako ďalej v ECAV. Zároveň vyhlasuje, že rozhodnutia SP-stva sú v duchu slobody a zdravého rozumu.

Hlasovanie: všetci za

Seniorálne presbyterstvo Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku  | 8.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart