Vyhlásenie výsledkov volieb biskupa VD

Dištriktuálne presbyterstvo na zasadnutí 8. 11. 2013 vyhlásilo na základe zápisu sčítacej komisie výsledky volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2014 - 2020.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe zápisu sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb na biskupa VD ECAV:

Celkový počet konventuálov : 10 344

Mgr. Ondrej Koč: 3916 hlasov (37,86%)

Mgr. Slavomír Sabol: 6261 hlasov (60,53%)

Nehlasovalo : 167 (1,61%)

DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014 - 2020 bol zvolený Mgr. Slavomír Sabol.

Srdečne blahoželáme!

www.vychodnydistrikt.sk | 8.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart