Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb generálneho biskupa

Vážení bratia, vážené sestry, na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.. kola volieb generálneho biskupa, ktoré sa konalo v termínoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 a 23. 9. 2018.

Počet voličov: 16 545
Ivan Eľko: 8 322 hlasov, t. j. 50,30 %
Marián Kaňuch: 6 795 hlasov, t. j. 41,07 %
Neplatné hlasy: 1 428, t. j. 8,63 %

Nadpolovičnú väčšinu získal kandidát na generálneho biskupa br. Ivan Eľko.

Grémium generálne presbyterstvo prijalo nasledujúce uznesenie:
Generálne presbyterstvo berie na vedomie, že br. Ivan Eľko získal v druhom kole volieb generálneho biskupa 8 322 hlasov, t. j. o 1 527 hlasov viac ako br. Marián Kaňuch.

Grémium GP schválilo aj termín vyhlásenia volieb: 28. 10. 2018, keď sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a na webovej stránke ECAV. Od tejto doby sa počíta 15-dňová apelačná doba.

V Bratislave 22. 10. 2018

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP  | 28.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart