Výberové konanie SED Horné Saliby 2018

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Zariadenia pre seniorov SED Horné Saliby. Prihláste sa do 28. februára 2018. Vložené 7. 2. 2018

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia, media@diakonia.sk | 14.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart