Výberové konanie na miesto odborného ekonóma

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma. Ponuky posielajte do 30. 4. 2018. Nástup: čím skôr. Vložené 16. 3. 2018

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 10.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart