Výberové konanie na miesta odborného ekonóma a ekonóma v Bratislave

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest odborný ekonóm a ekonóm.
Ponuky posielajte do 15. 4. 2017. Vložené 23. 3. 2017

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 8.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart