Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11 Košice.

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart