Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku 2018

V nadväznosti na pokyny Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 20. apríla 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

1. Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku 2018

2. Kandidačná listina pre voľby generálneho biskupa ECAV na Slovensku

3. Kandidačná listina pre voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

4. Štruktúrovaný životopis a osobné stanovisko kandidáta - Ivan Eľko

5. Životopis a osobné stanovisko kandidáta k službe - Sidonia Horňanová

6. Životopis a osobné stanovisko kandidáta k službe – Katarína Hudáková

7. Životopis a vyjadrenie kandidáta Aby cirkev bola cirkvou – Marián Kaňuch

8. Životopis a osobné stanovisko – Ján Brozman


Zverejnené dňa 29. 5. 2018

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 4.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart