Synoda ECAV na Slovensku 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 20. 4. 2018 schválilo termín konania synody v dňoch 19. − 20. 10. 2018 a na zasadnutí 11. 9. 2018 schválilo miesto konania synody v priestoroch Biblickej školy v Martine.

Delegáti sa môžu registrovať v čase od 7.30 do 9.15 hod.

Synoda sa začne službami Božími v piatok 19. 10. 2018 o 9.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Martine.

Za účelom zabezpečenia ubytovania a stravovania je potrebné poslať priloženú návratku do 10. 10. 2018 na adresu:
Generálny biskupský úrad, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava, alebo účasť nahlásiť sestre Daniele Veselej, tel. 02/59201232, mobil 0918 828 009, e-mail: skoly@ecav.sk.

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku | 3.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart