SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018 - urgencia

Bratia farári a sestry farárky, ďakujeme všetkým, ktorí poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018, a prosíme ostatných duchovných, aby tak čím skôr urobili. Úradné fotografie v luteráku (portrét) posielajte na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

V Schematizme ECAV na Slovensku 2018, ktorý pripravujeme, chceme zachytiť údaje o našej cirkvi k 31. 12. 2017, teda v roku 500. výročia reformácie. Posledný Schematizmus ECAV na Slovensku bol vydaný v roku 2008 a veľmi dobre poslúžil členom našej cirkvi.

Zmeny, ktoré sa touto cestou dozvieme z cirkevných zborov, zapracujeme do ADRESÁRA na www.ecav.sk a použijeme ich aj v Tranovskom evanjelickom kalendári na rok 2019, ako i v Diári evanjelika 2019.

Informácie o zmenách, ktoré sme mali dostať z cirkevných zborov do 30. apríla 2018, no stále pokračujeme v ich zbere, budeme v prípade ďalších zmien aktualizovať až do zadania publikácie na spracovanie pred tlačou.

Vložené 20. 4. 2018
Aktualizované 14. 5. 2018

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart