Prednáška o programe MK SR "Obnovme si svoj dom"

Pozývame všetkých bratov a sestry, ktorí majú záujem získať čo najviac informácií o grantovom programe Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“, 23. 11. 2011 od 9.00 hod. do Janoškovho domu. účasť nahláste na tel. č. 0918 828 009.

V rámci vzdelávania kaplánov bude o tomto programe a všetkých jeho možnostiach informovať Ing. Eva Majchráková, tajomníčka tohto programu zo sekcie kultúrneho dedičstva odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR.

Do konca kalendárneho roku je možnosť predkladať na ministerstvo žiadosti o grant, preto pozývame na toto stretnutie tých, ktorí chcú túto príležitosť využiť už v tomto kalendárnom roku, ale aj v budúcnosti. Je to vynikajúca možnosť, ako získať čo najviac potrebných odborných a praktických informácií.

Vložené 16. 11. 2011

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 18.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart