Pozývame vás do Bardejova na prvé seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 sa v Bardejove uskutoční významné podujatie − seniorálne stretnutie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

Ide o prvé z radu podujatí v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie. V rámci tohto projektu sa postupne stretneme vo všetkých 14 seniorátoch ECAV od východu Slovenska až na západ. Každý mesiac sa uskutoční jedno stretnutie, pričom jednotlivé senioráty si budú odovzdávať putovnú štandardu, na ktorú budú pripevňovať stuhy s reformačnými textami, ktorými sa symbolicky pripoja k odkazu reformácie. Projekt vyvrcholí ústrednými oslavami v Bratislave − Dňom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2017.

Slávnostné služby Božie v nedeľu 23. októbra 2016 o 9.05 hod. z bardejovského chrámu Božieho odvysiela Rádio Slovensko a Rádio Regina. V rámci tohto prvého seniorálneho stretnutia sa na nich uskutoční slávnostné vyhlásenie Roka reformácie.

Kázeň na uvedených službách Božích bude mať superintendent Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku Reinhard Pappai. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR Marian Bodolló, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Velebír a ďalší duchovní zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Do programu služieb Božích prispejú Spevácky zbor Credimus z Báčskeho seniorátu v Srbsku a Evanjelický miešaný spevácky zbor Zachariáša Zarewutia z CZ ECAV Bardejov.

Na popoludnie o 15.00 hod. je pripravený bohatý program. Na organe zahrá Martin Vargovčák, na husliach Zuzana Oráčová, zaspieva spevokol Credimus z Báčskeho seniorátu a odznie prednáška PhDr. Mariána Damankoša, PhD., seniorálneho dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, o histórii reformácie na území patriacom do tohto seniorátu.

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč pri tejto príležitosti odovzdajú pamätné medaily k 500. výročiu reformácie. Uskutoční sa otvorenie viacerých výstav, napr. výstavy „500 rokov reformácie ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“. Obe výstavy sú putovné a budú postupne inštalované vo všetkých 14 seniorátoch.

Na záver senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Velebír odovzdá štafetu Jánovi Hruškovi, seniorovi Košického seniorátu, kde sa 27. novembra 2016 bude konať ďalšie seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame!

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Predsedníctvo ŠZS | 20.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart