Pozvanie na pracovný aktív na tému VNÚTORNÉ VZŤAHY V ECAV 8. 6.

Ako sme oznámili na našom webe 19. 11. 2012, Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, organizuje pracovné aktívy postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

Na avizované pracovné aktívy Predsedníctvo ECAV na Slovensku pozýva vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku – dištriktov a seniorátov, ale aj všetkých tých, ktorých sa uvedená téma týka alebo ktorí sa o ňu zaujímajú.
V poradí už štvrtý pracovný aktív, tentoraz na tému „Vnútorné vzťahy v ECAV“, je naplánovaný na sobotu 8. júna 2013 so začiatkom o 10.00 hodine. Pracovný aktív sa uskutoční v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, na Bartókovej 8 v Bratislave.

Prosíme všetkých záujemcov o tému tohto pracovného aktívu, aby sa včas zaregistrovali, nakoľko pre registrovaných účastníkov bude pripravené občerstvenie v čase obeda.

Uzávierka prihlášok je 5. 6. 2013.

Tešíme sa na stretnutie s vami a na spoločné rozhovory na tému „Vnútorné vzťahy v ECAV“.

Aktualizovaný prehľad prihlásených

Vložené 22. 5. 2013

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 1.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart