Pozvanie na dirigentský kurz 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na kurz dirigovania na tému základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom 30. 9. 2017 vo Veľkom Krtíši. Prihlášky: do 18. 9.
Informácie a prihláška. Vložené 21. 7. 2017

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 19.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart