Potravinová zbierka TESCO 2017

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 od 10.00 do 20.00 hod. opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje obchodný reťazec TESCO STORES SR, a. s., už piaty rok.

Zbierka sa koná v spolupráci s cirkevnými zbormi ECAV na Slovenske a s charitatívnymi organizáciami Depaul Slovensko, Slovenskou katolíckou charitou, Potravinovou bankou Slovenska a OZ Vagus Bratislava.

Evanjelická diakonia ECAV je pripravená pomáhať prostredníctvom cirkevných zborov ECAV Senica, Myjava, Bardejov, Lubiná, Sládkovičovo, Banská Štiavnica, Brezová pod Bradlom, ako aj prostredníctvom stredísk Evanjelickej diakonie Bratislava, Košeca, Vranov nad Topľou, Kšinná, Komárno, Hontianske Moravce, Skalica, Chmeľov. Do pomoci sa zapája aj zariadenie pre seniorov v Gabčíkove a Detský domov Uralská v Košiciach. Pomáhať budú aj pracovníci ústredia Evanjelickej diakonie a dobrovoľníci.

Cirkevné zbory ECAV, strediská Evanjelickej diakonie a ďalšie spolupracujúce organizácie Evanjelickej diakonie budú v obchodných prevádzkach TESCO zbierať trvanlivé potraviny, drogistický tovar, prostriedky osobnej hygieny. Vyzbierané potraviny sú určené pre ľudí v núdzi, ľudí bez domova, sociálne slabších, opustené matky s deťmi a sociálne slabé rodiny.

Ďakujeme vopred všetkým, ktorí sa do projektu potravinovej pomoci zapoja. Vážime si vašu pomoc.

V Bratislave začíname so zbierkou vo štvrtok v petržalskej prevádzke TESCO. Čakáme v prevádzkach TESCO v Dubnici nad Váhom, Senici, Vranove nad Topľou, Bánovciach nad Bebravou, Myjave, Bardejove, Komárne, Skalici, Košiciach, Krupine, Starej Turej, Gabčíkove, Sládkovičove, Banskej Štiavnici, Brezovej pod Bradlom a Prešove.

Jana Gasperová, Referát Public relations a Fundraising ÚED | 8.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart