Pohrebná rozlúčka so sestrou Máriou Harmanovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 31. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe dlhoročnú obetavú pracovníčku cirkvi sestru Máriu Harmanovú vo veku 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v pondelok 4. septembra 2017 o 13.00 hod. vo Veľkom ev. kostole v Bratislave.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart