Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Želmírou Sabanošovou

So smútkom, ale v radosti za milosť prijatú v jej láske, si dovoľujeme oznámiť, že naša drahá manželka a mama Ing. Želmíra Sabanošová, rod. Adamovičová, nás vo veku 64 rokov predišla do večnosti. Rozlúčime sa s ňou vo Veľkom kostole v Bratislave v stredu 6. 12. 2017 o 14.00 hod.

Ako manželka, dcéra a vnučka evanjelických kňazov od mladosti pôsobila ako kantorka v rodnom zbore Nitrianska Streda, ďalej vo Veľkom Grobe, v Partizánskom, Topoľčanoch, Senci, ako aj v Zemianskych Kostoľanoch a Handlovej. Do posledných chvíľ pred hospitalizáciou sprevádzala služby Božie v domácom CZ ECAV Mníšek nad Hnilcom a v susednom Švedlári.

Namiesto kvetinových darov v jej mene prosíme o milodar pre CZ ECAV Mníšek nad Hnilcom:
SK54 0900 0000 0001 0137 8678

Pane, poteš zarmútených.

Manžel Ján Sabanoš, syn Peter a dcéra Ivana Jelen s rodinami | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart