Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMr. Annou Adamovičovou

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci a s nádejou na vzkriesenie Vám oznamujeme, že 28. marca 2018 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán Boh povolal z tejto časnosti ThMr. Annu Adamovičovú, ev. a. v. farárku v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude na Bielu sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Modre.

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 28.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart