Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 24. júla 2017 si milostivý Pán Boh povolal k sebe sestru farárku Mgr. Ľudmilu Hudákovú vo veku nedožitých 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom vo Vavrišove v sobotu 29. júla o 14.00 hod.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart