Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Milanom Žarnovickým

Bratia a sestry, v nádeji vzkriesenia Vám oznamujeme, že 26. marca 2018 si Pán Boh vo veku 77 rokov povolal z tejto časnosti ThMgr. Milana Žarnovického, pravnuka J. M. Hurbana a J. Ľ. Holubyho. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Pezinku.

Smútiaca rodina | 28.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart