Pohrebná rozlúčka s PhDr. Vladimírom Petríkom

Bratia a sestry, so smútkom Vám oznamujeme, že 19. 11. 2017 si Pán života a smrti povolal v 88. roku života PhDr. Vladimíra Petríka. Posledná rozlúčka s ním bude v piatok 24. 11. o 14.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

PhDr. Vladimír Petrík bol známy literárny vedec, aktívny člen Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dlhoročný spolupracovník vydavateľstva Tranoscius, člen Edičnej rady Tranoscia.
Narodil sa v Liptovskom Trnovci 1. marca 1929. Dlhé roky pracoval v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Venoval sa najmä slovenskej literatúre 20. storočia a tvorbe evanjelických autorov. Vydal viacero samostatných knižných diel a bol spoluautorom Dejín slovenskej literatúry 4, Slovenského literárneho almanachu, publikácií Biele miesta v slovenskej literatúre a Slovenská exilová literatúra po roku 1945 a iných.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart