Pohrebná rozlúčka s MUDr. Miroslavom Kusendom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 11. 8. 2018 si Pán Boh povolal vo veku 90 rokov dlhoročného zborového dozorcu a poddozorcu CZ ECAV Piešťany MUDr. Miroslava Kusendu. Pohreb bude v piatok 31. 8. 2018 o 14.30 hod. na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 21.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart