Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Tomášom Gállom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že vo štvrtok 10. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára Mgr. Tomáša Gálla vo veku 81 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v utorok 15. 8. 2017 o 10.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Dúbravke, Schneidera-Trnavského 2.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart