Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Milé sestry, milí bratia, Pán života a smrti si 23. 9. 2016 z tejto časnosti povolal k sebe do večnosti brata farára Mgr. Pavla Miškovica (1929). Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční v utorok 27. 9. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Ivančinej.

S prianím Božieho pokoja

Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu | 24.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart